Today is also ending--
at the bottom of the snowstorm
the gigantic sun

---Arō

____________________________

Winter

some nights’ sky is clear
dark  cold  and yes December
remember the stars
-
nogle nætter er himlen klar
mørk - kold - og ja december

husker du stjernerne

No comments: